• nl
  • en
  • fr
  • ru
  • zh-hans

树干

  • 提供所有欧洲硬木品种(橡木,山毛榉, 梣树,樱树,栗树……)并可根据要求烘干和锯开
  • 长:2 – 6 米
  • 厚: 20 – 120 毫米
  • 法国橡木 (Qba, Qb1, Qb2 和 Qb3)
  • 法国山毛榉 (Fba, Fb1, Fb2 和 Fb3)
  • 更多即时相关信息,请联系我们。
Loading...
Back Top